Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za švedski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumač za švedski jezik

Sudski tumač/prevodilac za švedski jezik

prevodilac-za-svedski-jezik

Švedski jezik je severnogermanski jezik koji se izdvojio iz nekadašnjeg staronordijskog jezika u VIII veku i srodan je sa ostalim skandinavskim jezicima. Pisana pravila švedskog jezika potiču od nekadašnjeg izgovora reči, pa današnji izgovor nije u skladu sa pisanom rečju. Švedski jezik je pretrpeo najveće uticaje od niskonemačkog, engleskog i francuskog jezika.

Prva knjiga na švedskom jeziku odštampana je 1495.godine. Savremeni švedski jezik je nastao kada je prevedena Biblija, pod naredbom kralja Gustava Vase 1541.godine, a u XX veku je formalno uspostavljena standardizacija jezika. Tradicionalno ima 6 dijalekata, a u savremenom jeziku se poznaje preko 100 dijalekata koji se razlikuju od standardnog švedskog jezika, koji se temelji na izgovoru Štokholma.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za švedski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za švedski jezik.

Naši sudski tumači za švedski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za švedski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za švedski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na švedskom jeziku

zatim:

- prevod sa švedskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na švedski jezik
- prevod sa švedskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na švedski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).