Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za turski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumač za turski jezik

Sudski tumač/prevodilac za turski jezik

prevodilac-za-turski

Turski jezik kao deo grupe ouških jezika ima dosta sličnosti sa ostalim jezicima iz te grupe - azerbejdžanskim, kaškajskim i turkmenskim. Smatra se da grupa turskih jezika potiče od altajskih jezika. Latinično pismo je uveo Mustafa Kemal Ataturk, a do 1928.godine se pisalo modifikovanim arapskim pismom. U turskom jeziku svako slovo se izgovara kao jedan glas.

Turski jezik ima mnogobrojne dijalekte koji su u upotrebi u različitim zemljama I govornim područjima Turske. Usled širenja Osmanlijskog carstva, i uticaj turskog jezika je proširen na brojne jezike i narodnosti. Samo u srpskom jeziku ima oko 9000 turcizma.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za turski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za turski jezik.

Naši sudski tumači za turski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog tumača za turski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za turski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na turskom jeziku

zatim:

- prevod sa turskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na turski jezik
- prevod sa turskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na turski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).