Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumač za ukrajinski jezik

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezikeSudski tumač za ukrajinski jezik

Sudski tumač za ukrajinski jezik

ukrajinski-jezik

Ukrajinski jezik spada u istočnoslovensku grupu, vodi poreklo iz staroruskog, a razvijao se od proto-istočnoslovenskog jezika, kojim se govorilo u Kijenskoj Rusiji od X-XIII veka. Kao književni jezik, prošao je kroz dve faze razvoja - od XIV do XVIII veka poznat je staroukrajinski, a od druge polovine XVIII veka počinje savremeni književni oblik, usled sve većeg uticaja i jačanja nacionalnog identiteta ukrajinskog naroda. Postoje tri dijalekatska oblika ukrajinskog jezika - jugozapadni, jugoistočni i severni oblik, od kojih se svaki deli na različite varijante izgovora, a veći deo stanovništva upotrebljava jugozapadno narečje.

Iako je ukrajinski jezik klasifikovan i kao arhaični jezik, a jedno vreme je bio čak i zabranjen od strane Rusije, usled očuvanja tradicije ukrajinskog naroda - opstala je I upotreba ovog jezika. Najveća karakteristika ukrajinskog jezika je spoj dijalekata, folklora i kolokvijalih elemenata sa staroruskim književnim jezikom. Pojedina istraživanja ga danas smeštaju u drugi najlepši jezik na svetu prema melodičnosti.

U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za ukrajinski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za ukrajinski jezik.

Naši sudski prevodioci za ukrajinski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban:
- prevod sudskog prevodioca za ukrajinski jezik
- izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za ukrajinski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja
- overa već prevedenog teksta
- lektura i korektura teksta koji je na ukrajinskom jeziku

zatim:

- prevod sa ukrajinskog na srpski jezik
- prevod sa srpskog na ukrajinski jezik
- prevod sa ukrajinskog na druge strane jezike
- prevod sa stranih jezika na ukrajinski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).