Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Sudski tumači za ostale jezike

Vi ste ovde: PočetnaSudski tumačiSudski tumači za ostale jezike

Sudski tumači/prevodioci za ostale jezike

Naš prevodilački tim čine i honorarno angažovani sudski tumači/prevodioci za ostale jezike i to:

 • Sudski tumači/prevodioci za slovenački jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za hrvatski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za makedonski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za grčki jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za češki jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za slovački jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za mađarski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za rumunski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za albanski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za poljski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za turski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za švedski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za holandski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za portugalski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za danski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za arapski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za kineski jezik
 • Sudski tumači/prevodioci za japanski jezik

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

 • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
 • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
 • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

 • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
 • koliko strana ima tekst koji se prevodi
 • u kom roku je potrebno završiti prevod
 • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).