Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogNaučni prevodi

Naučni prevodi

Naučni prevodi

Pod pojmom nauke podrazumevaju se mnoge prirodne i društvene naučne discipline poput fizike, hemije, biologije, filozofije, matematike, ekonomije, književnosti itd. Prirodne nauke se bave istraživanjem prirodnih pojava, dok se društvene nauke bave izučavanjem pojedinca ili društva, društvenih odnosa i slično. Da bi se određeni rad smatrao naučnim, on treba da se oslanja na sopstvena, jedinstvena i autentična istraživanja određene pojave.

Naučni radovi mogu se podeliti na originalne naučne radove, preliminarna saopštenja, naučne članke, diplomske ili doktorske teze, a mogu biti i izlaganja na naučnim skupovima. Da bi naučni rad bio razumljiv, mora biti napisan objektivno i precizno, koncizno i jasno. Takođe, naučni rad treba da bude objavljen i dostupan drugim naučnicima, kako onima sa autorovog govornog područja, tako i široj naučnoj javnosti. Usled ovoga se javlja  potreba za prevodima iz naučnih oblasti.
 
Prevodilačka agencija ABC prevodi nudi Vam prevođenje iz humanističkih, prirodnih, ekonomskih i kibernetskih nauka. Prirodne nauke smo već objasnili, a pod humanističkim naukama podrazumevaju se naučni prevodi iz oblasti lingvistike, umetnosti, književnosti, filozofije i istorije. Ekonomske nauke bave se proučavanjem statistika, računovodstva, ekonomike preduzeća, bankarstva, političke ekonomije i drugih ekonomskih zakonitosti i pojava, dok se pod kibernetikom podrazumeva proučavanje razvoja komunikacije, zakona upravljanja, teorije  prenošenja informacija, i tome slično.
Prilikom prevođenja naučnih tekstova, potrebno je posebnu pažnju obratiti na stručne termine. Prevodi naučnih radova moraju biti urađeni tako da bilo koji naučnik koji želi ispitati tačnost istraživačkog rada mora tačno znati šta i kako treba da uradi da bi došao do istih rezultata.

Prevodilac koji je zadužen za prevođenje određenog naučnog teksta mora odlično poznavati i matični jezik, a isto toliko dobro mora znati i jezik na koji prevodi određeni rad. Takođe, prevodioci za naučne oblasti moraju biti dobro informisani o temi i oblasti za koju vrše prevođenje. Često je prevodiocima neophodna pomoć naučnika ili stručnjaka iz date naučne oblasti da bi na što bolji način preveli naučne radove. Osim toga, kada je prevođenje završeno, neophodno je izvršiti kontrolu, lekturu i korekturu prevedenog teksta.

Prevodioci i sudski tumači prevodilačke agencije ABC prevodi imaju sve neophodne kvalifikacije i dozvole kako bi mogli pouzdano, brzo i na najkvalitetniji način izvršiti prevođenje tekstova iz različitih naučnih disciplina.

Budite sigurni da će svi naučni prevodi kod nas biti besprekorni!

Ostavi komentar

Proverite da li ste uneli sve potrebne informacije gde je naznačeno (*). HTML kod nije dozvoljen.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).